အမျိုးသားလွှတ်တော် သတ္တုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

သတ္တုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ သတ္တုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် – (က) ဦးကျော်သီဟ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂ )၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဦးစောမိုးမြင့် (ခ) ဆင်မြူရယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ကရင်ပြည်နယ်   (ဂ) ဦးခင်မောင်မြင့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉ )၊ ကချင်ပြည်နယ်   (ဃ) ဦးရဲထွဋ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ စစ်ကိုင်းဒေသကြီး   (င) ဦးခင်မောင်ဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး   (စ) ဦးညီစိန် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်([…]

အမျိုးသားလွှတ်တော် အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာကော်မတီ

အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် – (က) ဦးမင်းဦး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဦးရှေးရယ်ရှုမောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ကယားပြည်နယ်   (ဂ) ဒေါ်နော်ဆာမူထူး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ ကရင်ပြည်နယ်   (ဃ) ဦးတင်အောင်ထွန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး   (င) ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ မွန်ပြည်နယ်   (စ) ဦးတင်မောင်ဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး   (ဆ) ဦးစိုးသိန်း(ခ)ဦးမောင်စိုး[…]

အမျိုးသားလွှတ်တော် ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီ

ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့်အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် – (က) ဒေါက်တာဇော်လင်းထွဋ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၊ မွန်ပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဦးဝင်းဇော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ ကချင်ပြည်နယ်   (ဂ) ဒေါ်လွီးဇာ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)၊ ကယားပြည်နယ်   (ဃ) ဦးဝှေ့တင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ ချင်းပြည်နယ်   (င) ဦးလှဦး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး   (စ) ဒေါက်တာလင်းဝေဖြိုးလတ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး   (ဆ) ဒေါက်တာကျော်ငွေ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၊[…]

အမျိုးသားလွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီ

တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီ ကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် – (က) ဒေါ်ရှီလာနန်တောင်(ခ) အမ်နန်တောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ကချင်ပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဦးစောစိန်ထွန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၊ ကယားပြည်နယ်   (ဂ) ဦးစောဘီစံသိန်းမြင့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၊ ကရင်ပြည်နယ်   (ဃ) ဦးငွန်ဟေး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ချင်းပြည်နယ်   (င) ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ ကချင်ပြည်နယ်   (စ) ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁ )၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး   (ဆ) ဦးလှဦး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄[…]

အမျိုးသားလွှတ်တော် တောင်သူလယ်သမားရေးရာကော်မတီ

တောင်သူလယ်သမားရေးရာကော်မတီ ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ တောင်သူလယ်သမားရေးရာကော်မတီ ကို အောက်ပါအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် – (က) ဦးဘမျိုးသိန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဦးနောင်နဂျာတန် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၊ ကချင်ပြည်နယ် (ဂ) ဦးဘော်ရယ်စိုးဝေ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ ကယားပြည်နယ် (ဃ) ဒေါ်နော်ဆာမူထူး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ ကရင်ပြည်နယ် (င) ဦးသက်နိုင်စိုး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး (စ) ဦးကျော်ဆွေ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး (ဆ) ဦးစိုးအောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (ဇ) ဦးတက်ထွန်းအောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ရခိုင်ပြည်နယ် (ဈ) ဦးစိုင်းလုံစံခတ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇ )၊[…]

အမျိုးသားလွှတ်တော် နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် – (က) ဒေါက်တာဌေးကြွယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဒေါက်တာခွန်ဝင်းသောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ ကချင်ပြည်နယ် (ဂ) ဦးအောင်ကျော်စိုး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ ကယားပြည်နယ် (ဃ) ဦးစောချစ်ဦး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ ကရင်ပြည်နယ် (င) ဦးပူဂင်ကမ်းလျန် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ ချင်းပြည်နယ် (စ) ဦးကိုကိုနိုင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး (ဆ) ဦးကင်းရှိန် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး (ဇ)[…]

အမျိုးသားလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် – (က) ဦးအောင်ကြည်ညွန့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဦးစောယှားဖောင်အွာ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)၊ ကရင်ပြည်နယ် (ဂ) ဦးလှဆန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး (ဃ) ဦးအောင်မျိုးလတ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (င) ဦးခင်ဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး (စ) ဦးကျော်နိုင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (ဆ) ဦးတင်မောင်ဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး (ဇ) မန်းတိုးရွှေ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၊[…]

အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ

အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်‌တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၄(က)၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၄၄(က)နှင်‌့ အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ကို အောက်ပါအမျိုးသားလွှတ်‌တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၅) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်- (က) ဦးဇော်မင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဦးအောင်ကြည်ညွန့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး (ဂ) ဦးသိန်းလွင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၊ ကချင်ပြည်နယ် (ဃ) ဒေါ်နန်းနီနီအေး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)၊ ကရင်ပြည်နယ် (င) ဒေါ်ကျိန်ငိုက်မန် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ ချင်းပြည်နယ် (စ) ဦးလားလ်မင်းထန် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၊ ချင်းပြည်နယ် (ဆ) ဒေါက်တာမျိုးအောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၊ ကရင်ပြည်နယ် (ဇ) ဒေါ်နွယ်နွယ်အောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ မွန်ပြည်နယ်[…]

အမျိုးသားလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်‌တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၄(ခ)၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၄၄(ခ)နှင်‌့ အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ ကို အောက်ပါအမျိုးသားလွှတ်‌တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၅) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်- (က) ဦးစောသန်းထွဋ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ကရင်ပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဦးဂျေယောဝူ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ကချင်ပြည်နယ်   (ဂ) ဦးစောမိုးမြင့် (ခ) ဆင်မြူရယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ကရင်ပြည်နယ်   (ဃ) ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ ချင်းပြည်နယ်   (င) ဦးဇုန်လှယ်ထန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၊ ချင်းပြည်နယ်   (စ) ဦးရဲထွဋ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး   (ဆ)[…]

အမျိုးသားလွှတ်တော် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီ

လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်‌တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၄(ဂ)၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၄၄(ဂ)နှင်‌့ အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီကို အောက်ပါအမျိုးသားလွှတ်‌တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၅) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်- (က) ဦးအေးသာအောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဦးခင်မောင်မြင့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၊ ကချင်ပြည်နယ်   (ဂ) ဦးအောင်ကျော်စိုး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ ကယားပြည်နယ်   (ဃ) ဒေါ်နော်ခရစ္စထွန်း (ခ) ဒေါက်တာအားကာမိုး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ ကရင်ပြည်နယ်   (င) ဦးရှန်အောရ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ချင်းပြည်နယ်   (စ) ဦးမောင်မောင်လတ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး   (ဆ) ဦးတင်ဝေ[…]