ပြည်သူ့လွှတ်တော် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ၂၄ ရက်နေ့ပါ ရက်စွဲဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၁ /၂၀၁၆) ထုတ်ပြန်၍ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကို အဖွဲ့ဝင် (၁၅) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ ၁။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၀၆ နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကော်မတီကို အောက်ပါပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၁၅) ဦး ဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်- (က) ဦးကြည်မိုးနိုင် ရေတာရှည် မဲဆန္ဒနယ် ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဦးသာအောင် မြို့သစ် မဲဆန္ဒနယ် (ဂ) ဦးဌေးဝင်း တာချီလိတ် မဲဆန္ဒနယ် (ဃ) ဦးအေးဝင်း အင်္ဂပူ မဲဆန္ဒနယ် (င)[…]

ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မတီ

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလ ၁၉ ရက်နေ့ပါ ရက်စွဲဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၆/၂၀၁၆) ထုတ်ပြန်၍ တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မတီ ကို အဖွဲ့ဝင် (၁၅) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်သည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၁ဝ၆ နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မတီကို အောက်ပါပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၁၅) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် – (က) ဦးခင်မောင်ဝင်း လမ်းမတော် မဲဆန္ဒနယ် ဥက္ကဌ (ခ) ဦးဝင်းဝင်း မင်းဘူး မဲဆန္ဒနယ် အဖွဲ့ဝင် (ဂ) ဦးကျော်ဌေး လေရှီး မဲဆန္ဒနယ် အဖွဲ့ဝင် (ဃ)[…]

အမျိုးသားလွှတ်တော်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့်အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်း ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် – (က) ဒေါက်တာသန်းဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဦးဂျေယောဝူ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ကချင်ပြည်နယ်   (ဂ) ဦးခွန်သိန်းဖေ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၊ ရှမ်းပြည်နယ်   (ဃ) ဦးမောင်မောင်လတ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး   (င) ဒေါ်နန်းမိုးမိုးထွေး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၊ ကရင်ပြည်နယ်   (စ) ဦးဇော်ဟိန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး   (ဆ) ဒေါက်တာဝင်းမြင့်[…]

အမျိုးသားလွှတ်တော် ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာကော်မတီ

ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် – (က) ဦးဆန်းမြင့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဦးဝင်းကြိုင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး   (ဂ) ဦးဌေးဦး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး   (ဃ) ဦးအေးဗိုလ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး   (င) ဦးမင်းဆွေနိုင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)၊ ကချင်ပြည်နယ်   (စ) ဦးဘော်ရယ်စိုးဝေ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ ကယားပြည်နယ်   (ဆ) ဦးဝင်းအောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး  […]

အမျိုးသားလွှတ်တော် ပြည်တွင်းပြည်ပ အလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီ

ပြည်တွင်းပြည်ပ အလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ပြည်တွင်းပြည်ပ အလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် – (က) ဦးကျော်ထွေး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဒေါက်တာခင်မကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)၊ ကချင်ပြည်နယ်   (ဂ) ဦးစိုင်းပန်ဖ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)၊ ကယားပြည်နယ်   (ဃ) ဒေါ်နန်းမိုးမိုးထွေး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၊ ကရင်ပြည်နယ်   (င) ဦးကျင့်ခန့်ပေါင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)၊ ချင်းပြည်နယ်   (စ) ဦးမင်းနိုင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး   (ဆ) ဦးလှဆန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး[…]

အမျိုးသားလွှတ်တော် ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီ

ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် – (က) ဒေါ်နော်မြစေး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ ကယားပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဦးမာန်လောမောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)၊ ချင်းပြည်နယ်   (ဂ) ဦးစိုင်းသန်းနိုင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ ကရင်ပြည်နယ်   (ဃ) ဦးဇယ်ခေါင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ ကချင်ပြည်နယ်   (င) ဦးထွန်းလင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး   (စ) ဦးကျော်သောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး   (ဆ) ဦးအေးချို မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး   (ဇ)[…]

အမျိုးသားလွှတ်တော် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် – (က) ဒေါက်တာမြသောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဦးကျော်သန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈ )၊ ကယားပြည်နယ်   (ဂ) ဦးစောယှားဖောင်အွာ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂ )၊ ကရင်ပြည်နယ်   (ဃ) ဒေါက်တာတင်တင်ဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး   (င) ဦးကျော်ကျော်ဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈ )၊ ရခိုင်ပြည်နယ်   (စ) ဒေါ်မေသန်းနွဲ့ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁ )၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး[…]

အမျိုးသားလွှတ်တော် သတ္တုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

သတ္တုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ သတ္တုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် – (က) ဦးကျော်သီဟ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂ )၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဦးစောမိုးမြင့် (ခ) ဆင်မြူရယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ကရင်ပြည်နယ်   (ဂ) ဦးခင်မောင်မြင့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉ )၊ ကချင်ပြည်နယ်   (ဃ) ဦးရဲထွဋ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ စစ်ကိုင်းဒေသကြီး   (င) ဦးခင်မောင်ဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး   (စ) ဦးညီစိန် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်([…]

အမျိုးသားလွှတ်တော် အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာကော်မတီ

အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် – (က) ဦးမင်းဦး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဦးရှေးရယ်ရှုမောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ကယားပြည်နယ်   (ဂ) ဒေါ်နော်ဆာမူထူး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ ကရင်ပြည်နယ်   (ဃ) ဦးတင်အောင်ထွန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး   (င) ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ မွန်ပြည်နယ်   (စ) ဦးတင်မောင်ဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး   (ဆ) ဦးစိုးသိန်း(ခ)ဦးမောင်စိုး[…]

အမျိုးသားလွှတ်တော် ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီ

ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့်အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် – (က) ဒေါက်တာဇော်လင်းထွဋ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၊ မွန်ပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ (ခ) ဦးဝင်းဇော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ ကချင်ပြည်နယ်   (ဂ) ဒေါ်လွီးဇာ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)၊ ကယားပြည်နယ်   (ဃ) ဦးဝှေ့တင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ ချင်းပြည်နယ်   (င) ဦးလှဦး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး   (စ) ဒေါက်တာလင်းဝေဖြိုးလတ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး   (ဆ) ဒေါက်တာကျော်ငွေ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၊[…]