တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်တစ်ချို့ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားက ပုဒ်မ ၁၅ (စ) လွှတ်တော်အတည်ပြု | Kumudra

Source: တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်တစ်ချို့ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားက ပုဒ်မ ၁၅ (စ) လွှတ်တော်အတည်ပြု | Kumudra