တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီကို ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးချယ်နိုင်မည့် ဥပဒေကြမ်း အမျိုးသားလွှတ်တော်အတည်ပြု | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ

တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေများကောင်စီကို ဒီမိုကရေ စီနည်းလမ်းတကျ ဆန္ဒမဲဖြင့် ရွေး ချယ်တင်မြှောက်နိုင်မည့် ဥပဒေ ကြမ်းအား ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက် အမျိုးသားလွှတ်တော်က အတည် ပြုခဲ့သည်။ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ များကောင်စီအက်ဥပဒေကို ပြင် ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား ဧရာ ဝတီတိုင်း မဲဆန္ဒနယ် အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးမိုး က စက်တင်ဘာတွင် တင်သွင်းခဲ့ သည်။

Source: တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီကို ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးချယ်နိုင်မည့် ဥပဒေကြမ်း အမျိုးသားလွှတ်တော်အတည်ပြု | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ