ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ ၁၈ နှစ်အောက် ထိမ်းမြားနိုင်ဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတည်ပြု

Source: ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ ၁၈ နှစ်အောက် ထိမ်းမြားနိုင်ဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတည်ပြု