ကလေးများအား ရိုက်နှက်ပါက ထောင်ခြောက်လကျနိုင်သည့် ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတည်ပြု | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ

ကလေးသူငယ်များကို တောင်းရမ်းစေခိုင်းပါက စေခိုင်းသူကို ထောင်သုံးနှစ်အထိချနိုင် ကလေးများကို အရက်၊ ဘီယာဝယ်ခိုင်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ သောက်ရန်တိုက်တွန်းခြင်းတို့ကိုလည်း တားမြစ် ကလေးသူငယ် များကို ရိုက်နှက်ပြစ်ဒဏ်ပေးပါက မည်သူမဆို ထောင်ဒဏ်ခြောက် လအထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများ ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့သည်။

Source: ကလေးများအား ရိုက်နှက်ပါက ထောင်ခြောက်လကျနိုင်သည့် ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတည်ပြု | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ